Võistlusjuhend

2018. a. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED ORIENTEERUMISJOOKSU SPRINDIS ja SPRINDITEATES
18.-19. august 2018.a.
Viljandi

JUHEND

EESMÄRK
Eesti meistrivõistluste (edaspidi Eesti MV) eesmärk on Eesti Vabariigi paremate orienteerujate väljaselgitamine.

OSAVÕTJAD
Eesti 2018. aasta orienteerumisjooksu meistrivõistlustest võivad osa võtta Eesti Orienteerumisliidu kehtivat litsentsi omavad orienteerujad. Litsents peab olema ostetud võistluse toimumise päevaks. Teatevõistlused toimuvad EOL-i kuuluvate klubide nais- ja meeskondade vahel. Võistleja klubiline kuuluvus määratletakse kehtiva EOLi litsentsi põhjal. Hooaja jooksul tohib võistleja orienteerumisjooksus esindada ühte klubi.

AEG JA KOHT

*Laupäev, 18.08.2018 – sprint, võistluskeskus Viljandi Linnastaadionil

Keskus (lat, lon): 58.361536, 25.606389

Google Maps  ¦  Waze

*Pühapäev, 19.08.2018 – sprinditeade, võistluskeskus Viljandi laululaval

Keskus (lat, lon): 58.361454, 25.593673

Google Maps  ¦  Waze

OSAVÕTUKLASSID ja ERITINGIMUSED
Sprint
M,N 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, M75
LOOSIMINE Klassidesse MN21 registreerunud võistlejatest paigutatakse EOL edetabeli absoluutarvestuse 10 esimest meest ja 6 esimest naist stardijärjekorra lõppu edetabeliseisu pööratud järjestuses. Aluseks on edetabel seis 8 päeva enne võistluspäeva.
STARDIINTERVALL kõikides võistlusklassides on 1 minut.
Sprinditeade
MN 14-16, 18-20, 21, 35-40, 45-50, 55-60, 65+
Võistkond koosneb 2 naisest ja 2 mehest. Kohustuslik jooksujärjestus on naine-mees-mees-naine.

EESTI MV OSAVÕTUTASUD
Sprint
MN 14-18 5€
MN20 8€
MN21-60 13€
MN65-75 8€
Sprinditeade
MN 14-16 20€
MN 18-20 32€
MN 21, 35-40, 45-50, 55-60 52€
MN65+ 32€

AJAKAVA
Laupäev, 18. august
14.00 sprindi stardi algus
15.30 MN21 stardi algus
18.00 autasustamine
18.30 teatevõistkondade nimelise registreerimise lõpp
Pühapäev, 19. august
12.00 teatevõistluste start
14.30 autasustamine

MÄRKESÜSTEEM
Võistlustel kasutatakse elektroonilist SPORTident märkesüsteemi.

VÕISTLUSNUMBRID
Sprindis ja teatejooksus on võistlusnumbrid kohustuslikud kõikides võistlusklassides. Korraldaja kinnitusvahendeid ei paku. Rinnanumbrid asuvad sekretariaadis. Ilma numbrita startida ei lubata.

REGISTREERIMINE
Võistlustest osavõtuks saab registreeruda läbi Ospordi keskkonna kuni 13.08.2018.a. südaööni: https://osport.ee/
Üheaegselt registreerimisega tuleb tasuda ka osavõtutasu. Registreerimine jõustub alles pärast osavõtutasu laekumist võistlusi läbiviiva klubi arvelduskontole:
Spordiklubi Mercury, EE312200221015333156 Swedbank.
Korraldajal on õigus osavõtutasu mitte maksnud võistlejaid starti mitte lubada.
Teatevõistlusteks registreerimisel tuleb soovitavalt näidata võistkonna esialgne nimeline koosseis. Võistkonna täpne koosseis koos jooksujärjestuse ja SI-kaardi numbritega tuleb esitada võistlusele eelneval päeval (18. augustil 2018) kella 18.30-ks kas Osporti või võistluskeskuses sekretariaati.

AUS MÄNG
Orienteerumise võistlusreeglite punkti 24.2 kohaselt on võistluse ajal teistelt võistlejatelt abi saamine ning teistele võistlejatele abi osutamine keelatud, välja arvatud õnnetusjuhtumi korral.

TULEMUSED
Võistluste ajal avaldatakse iga klassi jooksvad tulemused võistluskeskuse stendidel ning
elektroonilisel tablool. Võistluse ajal antakse finišeerinud võistlejaile kätte väljavõte nende
etapiaegadest. Ametlikud tulemused avaldab korraldaja internetis 4 tunni jooksul pärast viimase võistleja lõpetamist.

AUTASUSTAMINE
EV100 Eesti MV medalitega autasustatakse võistlusklassides M14, N14, M16, N16, M18, N18, M20, N20, M21, N21 kolme paremat võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad Eesti alalist elamisluba. EV100 Eesti MV medalitega autasustatakse võistlusklassides MN35-75 kolme paremat võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad Eesti alalist elamisluba või on EOLi klubide liikmed. Teatejooksus autasustatakse EV100 Eesti MV medalitega kolme parema võistkonna kõiki liikmeid, kui võistkond on koostatud ühe EOLi klubi võistlejaist *.
* MN20 ja nooremates võistlusklassides peavad kõik teatevõistkonna liikmed olema Eesti Vabariigi kodanikud või omama Eesti alalist elamisluba.
Ülejäänud võistlusklassides võib üks teatevõistkonna liige mitte omada Eesti kodakondsust või Eesti alalist elamisluba.

JUHENDI TÕLGENDAMINE, PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
Kõik üldjuhendi tõlgendamist puudutavad ning üldjuhendis määratlemata küsimused, samuti võistluse käigus tekkinud probleemid lahendab võistluse žürii, juhindudes üldjuhendist ja kehtivatest võistlusreeglitest. Žürii võib vajadusel konsulteerida EOLi juhatusega.

VÕISTLUSE KORRALDAJA – SK MERCURY
Peakorraldaja: Danilo Piht, tel. 56 27 55 60, dan@bestmark.ee
Rajameister: sprint – Margus Klementsov (SK Mercury), sprinditeade – Priit Överus (SK Mercury)
EOL volinik: Leho Haldna (OK Võru)

INFO
Värskeim info võistluse kohta on SK Mercury koduleheküljel:

http://sprint18.skmercury.ee/