Võistluskutse

2018. a. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED ORIENTEERUMISJOOKSU SPRINDIS ja

SPRINDITEATES
18.-19. augustil 2018.a.
Viljandi
VÕISTLUSKUTSE

EESMÄRK
Eesti meistrivõistluste (edaspidi Eesti MV) eesmärk on Eesti Vabariigi paremate orienteerujate väljaselgitamine.
OSAVÕTJAD
Eesti 2018. aasta orienteerumisjooksu meistrivõistlustest võivad osa võtta Eesti Orienteerumisliidu kehtivat litsentsi omavad orienteerujad. Saab ka tellida ühekordset EOL litsentsi konkreetse võistluse jaoks. Tasutakse see koos osalustasuga korraldava klubi arvele. Litsents peab olema ostetud võistluse toimumise päevaks.
Litsentsiinfo: http://www.orienteerumine.ee//eol/failid/2018/EOL_litsentsijuhend_2018.pdf
Teatevõistlused toimuvad EOL-i kuuluvate klubide nais- ja meeskondade vahel. Võistleja klubiline kuuluvus määratletakse kehtiva EOLi litsentsi põhjal. Hooaja jooksul tohib võistleja orienteerumisjooksus esindada ühte klubi.
OSAVÕTUKLASSID ja ERITINGIMUSED
Sprint
M,N 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, M75
LOOSIMINE Klassidesse MN21 registreerunud võistlejatest paigutatakse EOL edetabeli
absoluutarvestuse 10 esimest meest ja 6 esimest naist stardijärjekorra lõppu edetabeliseisu pööratud järjestuses. Aluseks on edetabel seis 7 päeva enne võistluspäeva.
STARDIINTERVALL kõikides võistlusklassides on 1 minut.
Sprinditeade
MN 14-16, 18-20, 21, 35-40, 45-50, 55-60, 65+
Võistkond koosneb 2 naisest ja 2 mehest. Kohustuslik jooksujärjestus on naine-mees-mees-naine.
EESTI MV OSAVÕTUTASUD
Sprint
MN 14-18 5€
MN20 8€
MN21-60 13€
MN65-75 8€
Sprinditeade
MN 14-16 20€
MN 18-20 32€
MN 21, 35-40, 45-50, 55-60 52€
MN65+ 32€
AJAKAVA
Laupäev, 18. august
13.30 sprindi karantiiniala avatud
14.00 sprindi stardi algus
14.10 sprindi karantiiniala sulgemine. Hilinejaid starti ei lubata!
15.30 MN21 stardi algus
17.00 autasustamine
17.30 teatevõistkondade nimelise registreerimise lõpp (palume seda teha läbi Ospordi keskkonna)

Pühapäev, 19. august
12.00 teatevõistluste start
12.00 MN 35-40 MN 45-50 MN55-60
12.30 MN 14-16 MN 18-20, MN65+
13.00 MN 21
14.00 autasustamine

VÕISTLUSKESKUS, KOHALESÕIT JA PARKIMINE
18.08 sprindi võistluskeskus asub Viljandi linnastaadionil, võistluskeskuse koordinaadid: 58°21’41.9″N 25°36’29.5″E Google Maps ¦ Waze
19.08 sprinditeate võistluskeskus asub Viljandi laululaval, võistluskeskuse koordinaadid: 58°21’41.3″N 25°35’37.1″E Google Maps ¦ Waze

Parkimine linna avalikes parklates.
MAASTIK JA KAART
Kaart: 2017002 Viljandi, mõõtkava 1:4 000, kõrgusjoonte vahe 2,5m
Kaardi näidis: http://www.orienteerumine.ee/kaart/db/kaart/2017002.gif
Maastiku info: Viljandi järve äärsed spordirajatised, Viljandi vanalinn ja lossimäed. Nõlvade kõrgus kuni 25 meetrit, valdavalt park võiparkmets, vähesel määral võsa ja märgala.
KEELUALAD
Keelualad ja ületamiseks mittelubatud alad vastavalt sprindikaardi tingmärkidele.
OHUKOHAD
Liikluseksavatud tänavad, järsud nõlvad ja maastikul liikuvad turistid.
RADADE LIGIKAUDSED PIKKUSED
Sprint:
M14 1,3 km N14 1,3 km
M16 2,0 km N16 1,6 km
M18 2,4 km N18 1,8 km
M20 3,0 km N20 2,5 km
M21 3,5 km N21 3,1 km
M35 2,9 km N35 2,5 km
M40 2,5 km N40 2,4 km
M45 2,5 km N45 2,4 km
M50 2,4 km N50 1,9 km
M55 2,3 km N55 1,7 km
M60 1,9 km N60 1,6 km
M65 1,7 km N65 1,5 km
M70 1,6 km N70 1,3 km
M75 1,4 km
Sprinditeade:
N21 – 2,2 km, M21 – 2,7 km
N35-40 – 1,8 km, M35-40 – 2,4 km
N45-50 – 1,5 km, M45-50 – 2,2 km
N55-60 – 1,3 km, M55-60 – 1,8 km
N65+ – 1,3km, M65+ – 1,8km
N14-16 – 1,3 km, M14-16 – 1,8 km
N18-20 – 2,4 km, M18-20 – 2,4 km

MÄRKESÜSTEEM
Kasutatakse SPORTident puutevaba märkesüsteemi (SPORTident Air) ja tavalist Sportident märkesüsteemi. Meeste ja naiste põhiklassides on kohustuslik kasutada puutevaba märkesüsteemi (Sportident Air). Kõikides teistes klassides on see võimalus olemas, aga ei ole kohustuslik. Sportident Airi on võimalus rentida korraldajatelt ja rendi hind on 2€/päev. Numbreid ja SI kaarte väljastatakse sekretariaadis laupäeval kella 13 00-ni. Palun varuda materjalide väljavõtmiseks aega.
VÕISTLUSNUMBRID
Sprindis ja teatejooksus on võistlusnumbrid kohustuslikud kõikides võistlusklassides. Korraldaja kinnitusvahendeid ei paku. Numbrite kinnitamiseks tuleb võistlejatel endil haaknõelad kaasa võtta. Rinnanumbrid asuvad sekretariaadis. Ilma numbrita startida ei lubata.

VÕISTLUSKORRALDUS JA KARANTIIN
Stardiprotokollid on avaldatud eelnevalt korraldaja veebilehel, samuti väljatrükina
võistluskeskuse stendidel ja stardis.
Sprindis on kasutusel stardikarantiin. Kõik võistlejad peavad olema sisenenud kl 14.10
stardikarantiini, mis asub võistluskeskusest 200m kaugusel. Hiljem võistlejaid alasse sisse ei lasta ja võistlejad starti ei pääse!
Karantiinis on keelatud mobiiltelefonide ja muude side- ja nutiseadmete kasutamine (sh igasugused seadmed muusika kuulamiseks)! Korraldajad kontrollivad reeglite järgimist. Reeglite rikkumine viib võistleja diskvalifitseerimiseni.
Korraldaja tagab karantiinist riiete ja asjade veo finišisse. Võistlejate treeneritel/esindajatel on õigus koos võistlejatega karantiini enne 14.10 siseneda. Karantiinist väljumine vabalt valitud kellaajal on lubatud, kuid pärast seda sisse enam ei saa. Soojendusala on karantiiniala sees ja märgistatud lindiga.
Karantiinis on katusealune, kuhu vihma või päikse eest varjuda ning tualetid. Korraldajad lubavad viia karantiini alasse klubi katusealuseid, kus vihma korral varjuda. Katusealune peab olema avatud (s.t. ilma küljeseinadeta).
Teatevõistlusel karantiini ei ole.
TEATEVÕISTLUSE REGISTREERIMINE
Teatevõistlusteks eelregistreerimisel tuleb soovitavalt näidata võistkonna esialgne nimeline koosseis. Võistkonna täpne koosseis koos jooksujärjestusega tuleb esitada võistlusele eelneval päeval (18. augustil 2018) kella 17.30-ks eelistatult Osporti või võistluskeskuses sekretariaati.
Pärast nimelise registreerimise tähtaja möödumist on võistleja nime ja/või jooksujärjekorra muutmine võimalik ainult mõjuva põhjuse korral, kuid mitte hiljem kui üks tund enne teatevõistluse algust.
LEGENDID
Legendid on tükitud võistluskaardi serva ja sprindis saadaval ka eelstardis. Sprindis on kaardile trükitud ainult punkti läbimise järjekord. Sprinditeates on kaardile trükitud punkti läbimise järjekord ja tunnusnumber.
KATKESTEJAD
Katkestajad peavad läbima finiši või teavitama finišikohtunikku oma katkestamisest viivitamatult võistluskeskusesse jõudes.
FINIŠ
Finišis kasutatakse puutevaba SI finišijaama. Kõik toimub täpselt samuti nagu kontrollpunktide puhul –puutevabalt tuleb SI-Air+ kaart libistada üle finiši jaama ja tavalise SI-kaardi korral tuleb see jaama auku pista.
NB! Võistluse käigus ei tohi sportlane mööduda finišist ja stardist lähemalt kui 3 m.
AUS MÄNG
Orienteerumise võistlusreeglite punkti 24.2 kohaselt on võistluse ajal teistelt võistlejatelt abi saamine ning teistele võistlejatele abi osutamine keelatud, välja arvatud õnnetusjuhtumi korral.
TULEMUSED
Võistluste ajal avaldatakse iga klassi jooksvad tulemused elektroonilisel tablool. Jooksvad tulemused on jälgitavad ka otse.osport.ee kaudu.
Võistluse ajal antakse finišeerinud võistlejaile kätte väljavõte nende etapiaegadest. Ametlikud tulemused avaldab korraldaja internetis 4 tunni jooksul pärast viimase võistleja lõpetamist.
PESEMINE
Peale võistlust ujumisvõimalus Viljandi järves. Laupäeval võimalus kasutada Viljandi spordihoones (Vaksali 4) pesemisvõimalust kuni kella 18:00. Duši kasutamine 1€/inimene.
TOITLUSTAMINE
Võistluskeskuses töötab puhvet.
Teisi toitlustusasutusi Viljandi linnas leiab siit: https://visitviljandi.ee/et/toitlustus

MAJUTUSVÕIMALUSED
Korraldaja majutusvõimalust ei paku. Erinevaid majutusvõimalusi Viljandi linnas ja ümbruskonnas leiab siit: https://visitviljandi.ee/et/majutus
REGISTREERIMINE
Võistlustest osavõtuks saab registreeruda läbi Ospordi keskkonna hiljemalt 13.08.2018.a.
Üheaegselt registreerimisega tuleb tasuda ka osavõtutasu. Registreerimine jõustub alles pärast osavõtutasu laekumist võistlusi läbiviiva klubi arvelduskontole. Korraldajal on õigus osavõtutasu mitte maksnud võistlejaid starti mitte lubada.
Teatevõistlusteks registreerimisel tuleb soovitavalt näidata võistkonna esialgne nimeline koosseis. Võistkonna täpne koosseis koos jooksujärjestuse ja SI-kaardi numbritega tuleb esitada võistlusele eelneval päeval (18. augustil 2018) kella 17.30-ks eelistatult Osporti või võistluskeskuses sekretariaati.
AUTASUSTAMINE
EV100 Eesti MV medalitega autasustatakse võistlusklassides M14, N14, M16, N16, M18, N18, M20, N20, M21, N21 kolme paremat võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad Eesti alalist elamisluba. EV100 Eesti MV medalitega autasustatakse võistlusklassides MN35-80 kolme paremat võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad Eesti alalist elamisluba või on EOLi klubide liikmed. Teatejooksus autasustatakse EV100 Eesti MV medalitega kolme parema võistkonna kõiki liikmeid, kui võistkond on koostatud ühe EOLi klubi võistlejaist *.
* MN20 ja nooremates võistlusklassides peavad kõik teatevõistkonna liikmed olema Eesti Vabariigi kodanikud või omama Eesti alalist elamisluba.
Ülejäänud võistlusklassides võib üks teatevõistkonna liige mitte omada Eesti kodakondsust või Eesti alalist elamisluba.
JUHENDI TÕLGENDAMINE, PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
Kõik üldjuhendi tõlgendamist puudutavad ning üldjuhendis määratlemata küsimused, samuti võistluse käigus tekkinud probleemid lahendab võistluse žürii, juhindudes üldjuhendist ja kehtivatest võistlusreeglitest. Žürii võib vajadusel konsulteerida EOLi juhatusega.

ISIKUKAITSE ANDMED
* Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada;
* Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo talletamiseks;
* Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse võistluse korralduslikel eesmärkidel.

VÕISTLUSE KORRALDAJA – SK MERCURY
Peakorraldaja: Danilo Piht (SK Mercury), tel. 56 27 55 60, dan@bestmark.ee
Rajameister: sprint – Margus Klementsov (SK Mercury), sprinditeade – Priit Överus (SK Mercury)
Start: Heidi Prits (SK Mercury)
Sekretariaat: Ingrid Piht (SK Mercury), ingrid@ltt.ee
Ajavõtt: Tanel Saue (SK Mercury)
EOL volinik: Leho Haldna (OK Võru)
INFO
Värskeim info võistluse kohta on SK Mercury koduleheküljel:
http://sprint18.skmercury.ee