Stardiprotokoll

Sprinditeate stardiprotokoll avaldatatakse peale registreerimise lõppu